Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

DYNAMITE – Dynamisk interaktion mellan människa och automation

DYNAMITE syftar till ökat samarbete och integration mellan människor och automationssystem, med hjälp av smarta och innovativa lösningar för både fysisk och kognitiv automation. Idén är att skapa kollaborativa och kreativa produktionssystem, och därmed möjliggöra en dynamisk planering och fördelning av både uppgifter och resurser, för flexibel och proaktiv produktion..

För att Sverige ska vara konkurrenskraftigt år 2030, är det nödvändigt för människor och automationssystem att samarbeta på ett nära och smidigt sätt, för att förenkla mänskliga arbetsuppgifter och förbättra systemets effektivitet och produktivitet. Företagen måste få fördjupad kunskap om nya produktionslösningar och vara villiga att utvärdera dem utifrån sin egen produktion i dag, för att på så sätt skapa ett långsiktigt hållbart produktionssystem.

DYNAMITE syftar till att öka samarbetet mellan människor och automationssystem, med hjälp av smarta och innovativa lösningar för både fysisk och kognitiv automation. Målet kommer att uppfyllas genom att använda och implementera dynamiskt tänkande i nuvarande produktionssystem; både för planering av uppgift- och resursfördelning och när interaktion mellan människor och automation (både kognitiva och fysiska) påträffas. Flexibel mänskligt orienterade automation , arbetsplats personifiering, människa – robot – samarbete , utnyttjande av smarta enheter, personliga lärplattformar, ”spel för lärande” och ”virtual/augmented reality” för kunskapsdelning, är några av de lovande tekniker som kommer att studeras , integreras och demonstreras i det här projektet.

DYNAMITE kommer att utöka begrepp och tankar från tidigare och pågående projekt, för att testa och utveckla dem vidare, inte bara i laboratoriemiljö men också i industriella tillämpningar, därför kommer TRL öka från 4 till 7.

Genom att utveckla en cockpit med verktyg för personligt stöd för beslut och fördelning mellan människor och robotar och dynamisk tilldelning av arbetsinstruktioner kommer DYNAMITE att:

  • Minska tiden för beslutsfattandet med minst 50 % och öka kvaliteten på dessa beslut med minst 50 %.
  • Skapa dynamisk information av både fördelningsverktyg och arbetsinstruktioner genom nya och innovativa tekniska lösningar.
  • Påverka robotforskningen genom att fokusera uppmärksamheten på human – robot interaktion.. 

Ladda ner informationsblad om projektet här

Läs vad Chalmers skriver om projektet här

Projektledare
Åsa Fasth-Berglund
Chalmers tekniska högskola
[email protected]
+46 31 772 36 86

Vi som samverkar
→ Scania
→ CGM
→ Penny
→ CEJN
→ XMReality
→ Chalmers tekniska högskola
→ Fraunhofer Chalmers research center
→ KTH
→ Högskolan i Skövde

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.