Area of strength: Virtual production

DigIn Digital infrastructure for smart manufacturing

Detta projekt kommer att utveckla och demonstrera en digital infrastruktur för smart tillverkning, som integrerar utvecklings- och produktionsinformation till en digital tvilling av produktionssystemet. Denna dubbla modell speglar både planerat och verkligt produktionssystem och stödjer beslut för monteringsplanering, baserat på de senaste produktkonfigurationerna samt på korrekta uppgifter om produktionskapaciteten. Ramp-up underlättas genom operatörer som lär sig baserat på återkoppling från den planerade verksamheten och snabbt kan anpassa sig genom att jämföra planerade aktiviteter i den digitala tvillingen med det faktiska utfallet.Utmaningen är att kommunicera data mellan IT- system som används för att utveckla produktionssystemet och IT-system för tillverkning och uppföljning.

 

Vidare är en utmaning att hålla den digitala tvillingen aktuell baserad på återkopplingsdata från produktionen.Scanias befintliga trampbilsfabrik kommer att digitaliseras för att visa infrastrukturen, med en implementering baserad på Scanias befintliga portfölj av IT-system för design, beredning och produktion. Möjligheterna med integrerad information kommer att demonstreras genom smarta applikationer som utnyttjar integrerad data. En implementering av infrastruktur för integrerad information visas baserat på en kombination av ett generisk Product Lifecycle Management (PLM) kommunikationsnav och en arkitektur för cyberfysiska system (CPS). Projektet förväntas leda till ökad insikt avseende potentialen i smart tillverkning och digitalisering via en integrerad informationsinfrastruktur.

.

Projektdeltagare:

PMH

Scania

Solme

Swerea IVF

Eurostep

Projektledare:

X