DigiLean – Digitaliseringskoncept för lärande och kunskapsåteranvända

 

I projektet DigiLean vill vi ta fram ett digitaliseringskoncept för ett integrerat förbättrings och kunskapsflöde inom industriell produktion. Huvudtesen är att detta görs genom att koppla ihop rutiner för lärande med principer för kunskapsåteranvändning. Risken i projektet är hög eftersom många har försökt tidigare och misslyckats. Vår hypotes är att detta beror på en övertro till digitaliseringen, samt etablerade verktyg och rutiner, och en människas förmåga att anpassa sig till datorbaserade system. Vår andra hypotes som vi tror har en chans att lyckas är fokus på en rad förenklingar genom t.ex. (lättvikts IT), leanverktyg, principer, och metoder. Kombinerat med en metodik som involverar mycket integrerat testande och demonstorer i verklig produktions-miljö (i syfte att maximera lärandet i projektet) samt ett konsortie med projektpartners som är bekanta med utmaningen är vårt sätt att hantera dessa risker och öka sannolikheten att lyckas.

 

Konsortiet består av fyra organisationer som tidigare samarbetat kring att digitalisera produktutvecklings- och produktionsmetodik (inom Vis-IT 2012-02175 www.projectvisit.org). Tillsammans lyfts kompetens från forskningen inom Lean och kunskapshantering in (Chalmers), industriell produktion (Toyota, Dentsply) från två olika sektorer (Verkstad och Medicinteknik) samt IT och demonstrator-utvecklingskompetens (Yolean).

 

Samverkande parter:

BT Products AB

DENTSPLY IH AB

Yolean AB

Chalmers tekniska högskola

 

Projektledare:

Dag Bergsjö

Chalmers tekniska högskola, Institutionen för produkt- och produktionsutveckling

dagb@chalmers.se

+46 31 772 13 78

 

Relaterade projekt:

DigiLean – Digitalization concept for learning and knowledge reuse

Prediktering av gnissel och gnek för robust produkt och produktion

Verktygresursoptimering

Virtuella demonstratorer för parallell produkt- och produktionssystemutveckling

.