Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Circular Manufacturing in Energy Industry: An assessment of circular business model potential

För att vinna konkurrensfördelar och vara delaktiga i utvecklingen inom cirkulär ekonomi (CE) vill Siemens erbjuda ”Gas turbine-as-service”, vilket är en väletablerad cirkulär affärsmodell.

Siemens har praktiserat en linjär affärsmodell i årtionden och därför finns många frågor kring den nya affärsmodellen. En av frågorna är ”Hur man bestämmer prissättning för olika produktvarianter genom att bestämma underhålls kostnaderna i förhand”. En utmaning är att bestämma och tillämpa en systematisk metod som kan användas som stöd för att skapa en prisstrategi.

Prissättningen blir en extra utmaning eftersom den bör ta hänsyn till alla framtida underhållsaktiviteter, förbrukning av reservdelar och eventuella rekonditionerings och uppgraderingsaktiviteter. Inom ett EU-finansierat projekt, kallat ResCoM, har som en del av projektet en cirkulär tillverkningssimulering och ett verktyg för hantering av produkter med multipla livscykler utvecklats (PMLM). Verktygen har potential att hantera prissättningsproblematiken och därtill hörande frågeställning.

De utvecklade lösningarna har testats på enkla konsumentprodukter med låg komplexitet. Inom det aktuella projektet kommer istället komplexa högteknologiska produkter som gasturbinerna testas. Dessutom kompletterar verktygen varandra och kan användas för att utvärdera potentialen för den cirkulära affärsmodellen, i det här fallet ”Gas turbine-as-service”.

Genom detta projekt får Siemens en tydlig förståelse av potentialen med den cirkulära affärsmodellen och kommer ett steg närmare implementeringen av cirkulära produkter och produktionssystem. På lång sikt ger det ökad ekonomisk och miljömässig hållbarheten, samt bättre kundnöjdheten och kontroll över turbinerna.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.