Area of strength: Resource efficient production

Blyfria kopparlegeringar i produkter och komponenter

 

Bly används ofta i ventiler, belysning och värme- och kylaggregat, eftersom blytillsatser förbättrar materialens bearbetbarhet. Men bly är giftigt och ackumuleras i naturen. Användningen behöver reduceras kraftigt. Projektet ska utveckla ny teknologi för tillverkning av komponenter i blyfria material. Blytillsatser i kopparlegeringar görs för den ökade bearbetbarhet detta medför i materialet, men också av kostnadsskäl. Men bly är giftigt och skadar ekosystemet. Fram tills nu har dock medvetenheten om hälsoriskerna varit låg. Målet för projektet är att utveckla och implementera metoder och arbetsprinciper för tillverkningen av produkter tillverkade av blyfria legeringar.

.

.

Projektet har två viktiga mål:

1. Utvecklande, tillverkning och implementation av demonstratorer i blyfria kopparlegeringar.

2. Utvecklandet av en handbok med regler och principer för tillverkningen av komponenter tillverkade i blyfria kopparlegeringar samt att bidra med kunskap och information till kurser inom Virtual Production University.

.

Resultatet från projektet är avsett att adressera två utmaningar, en relaterad till hållbarhet från ett miljöperspektiv och en relaterad till den industriella konkurrenskraften:

  • Eliminera eller drastiskt reducera användandet av och distributionen av bly i samhället samt i ekosystemet
  • Skapa tekniska förutsättningar för att bli europaledande vad gäller skärande bearbetning av blyfria kopparlegeringar med hjälp av bland annat nya och innovativa verktygsmaterial.

.

Projektet kommer behandla:

  • Utvecklingen av arbetsmaterial
  • Optimering av produktdesign
  • Optimering av skärverktyg och de ingående bearbetningsprocesserna
  • Testning av de färdiga produkterna med avseende på skärbarhet och prestanda
  • Strategier för verktygsunderhåll
  • Rapportering av de resultat som erhållits
  • Spridande av information.
  • En kombination av laborativa studier och utvärdering av industriella produkter kommer att utföras som en del av projektet.

.

Samverkande parter:

Seco Tools

Examec Group AB

Markaryds Metallarmatur

SKB

RFR Solutions

Produktionsteknik i Lund

Maskinteknik i Oskarshamn

Sandvik SRP

Chalmers tekniska högskola

Högskolan i Halmstad

.

Projektledare:

Jan-Eric Ståhl
Lunds Tekniska Högskola
jan-eric.stahl@iprod.lth.se
+46 46 222 85 95

.

Ladda ner informationsblad om projektet här >

.

Relaterade projekt:

Automatiserad inspektion och andra möjligheter vid införandet av digitalröntgen i tillverkningsindustrin

Circularis

Effektiv ÅTERtillverkning genom användning av lean-principer och PRODUKTlivscykeldata (ÅTER PRODUKT)

Sustainable and Qlean Industry Demonstrator

SuRE BPMS – Sustainable Resource Efficient Business Performance Measurement Systems

SIVPRO – Shape Inspection by Vision in Production

.