Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Automatiserad inspektion och andra möjligheter vid införandet av digitalröntgen i tillverkningsindustrin

Målet med projektet är att visa på det ökade kundvärdet med oförstörande provning med digitalröntgen i tillverkningsindustrin genom att exemplifiera och konkretisera fördelarna med teknologin.

Detta projekt syftar till att konkretisera och exemplifiera den stora potentialen till ökat kundvärde och ökad konkurrenskraft som finns i införandet av industriell digitalröntgen i den mer kvalitetskänsliga tillverkningsindustrin. Införandet möjliggör både automatiserad analys av den oförstörande röntgenprovningen men också ett ökat informationsuttag ur mätdata, vilket ökar konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri samt bidrar till utvecklingen av en hållbar och resurseffektiv produktion.

Men införandet av digitalröntgen går långsamt i svensk tillverkningsindustri. Stora initieringskostnader i kombination med svårigheter att se det ökade kundvärdet jämfört med att fortsätta med analog filmröntgen bedöms vara troliga anledningar. Detta projekt syftar till att konkretisera och exemplifiera detta ökade värde. Med i projektet finns industriella representanter som både kommit långt (påbörjat införandet av digitalröntgen) och de som inte har kommit lika långt (mest gjort förstudier och experimentella utvärderingar). Syftet med projektet är att både lyfta den automatiserade analysen och det ökade informationsuttaget ur mätdata hos de som kommit långt i införandet, men också att driva på införandet av digital oförstörande röntgenprovning ute i svensk tillverkningsindustri i stort.

Projektledare
Erik Lindgren
RISE KIMAB AB
erik.lindgren@ri.se
072-7108860

Samverkande parter
→ RISE KIMAB
→ GKN AEROSPACE SWEDEN AB
→ Volvo Construction Equipment AB

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.