Call 01, Autumn 2014: The Production2030 Strategic Innovation Program

CALL PERIOD: 05.06.2014 —› 22.09.2014

Det här är den första av flera utlysningar inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, som ska bidra till innovationsförmåga och ökad långsiktig konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Fyra projekt kommer att finansieras med upp till 6,5 miljoner kronor och projektet ska genomföras inom något av programmets sex styrkeområden.

Call 01, Autumn 2014: The Production2030 Strategic Innovation Program

CALL PERIOD: 05.06.2014 —› 22.09.2014

This is the first of many calls for proposals within the strategic innovation programme Produktion2030, the aim of which is to promote innovation and improve the long-term competitiveness of the Swedish manufacturing industry.

Four projects will receive funding of up to SEK 6.5 million, with each project falling under one of the programme’s six areas of strength.

.

This call focuses on research and innovation projects that develop methods, pilot systems, testbeds or demonstrators, and that test or verify the results in real industrial environments.

.

The call opens on 5 June and the final deadline for applications is 2 pm on 22 September.

Previous calls

Produktion2030 – spring 2015

This is the second of many calls for proposals within the strategic innovation programme Produktion2030, the aim of which is to promote innovation and improve the long-term competitiveness of the Swedish manufacturing industry. The programme will run until 2018.

Produktion2030 utlysning: Digitaliseringskoncept i industriell produktion

Produktion2030:s tredje utlysning kommer att fokusera på digitalisering. Vi söker korta projekt med högt nyhetsvärde, där resultaten kan skalas upp för industriell användning.