Now Reading
Be the future engineer!

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Be the future engineer!

Take the step into the industrial revolution 4.0, watch the video and get inspired to be the engineer of the future.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.