Du läser
Automatisering är lösningen – inte problemet

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Automatisering är lösningen – inte problemet

  • Produktion, automation och mänskliga faktorer – hur påverkas jobben här och nu? Det var professor Johan Stahres avstamp.

Förutom att det också är intressant att tala om jobb och automation, så är det till stor del mycket av detta som frågeställningarna runt digitalisering kokar ner till. Det är människor som driver de nya företag som utvecklas, sporrar till att fler startas, genererar mer vinster, skatter och även forskning; jobben är viktiga. Finns det jobb för människor år 2030? Hur kommer ditt jobb eller företag att påverkas under denna period – och hur kommer projekten inom Produktion2030 att påverka utvecklingen?

Johan konstaterade att det nästan alltid är för tidigt att sia om framtiden, speciellt då tekniken ibland slår till så snabbt att vi inte riktigt vet vad vi ska använda den till.

– Plötsligt står vi där med en lösning utan problem, och utan en tydlig logik med koppling till en utmaning känns den hotfull. Just nu strömmar dessa budskap mot oss i artiklar, rapporter och debatter.

Robotar tar över, smarta maskiner lär sig själva, artificiell intelligens/AI … Självklart kan maskiner användas på fel sätt, vilket många kloka personer reflekterat över. Men vad innebär AI och digitaliseringen för industrin med avseende på framtidens jobb? Rädslan för ny teknik kan vi spåra tillbaka till industrins vagga för flera hundra år sedan. På 50-talet var det ett hett ämne i USA och president Kennedy tillsatte en utredning kring om automation tar jobben från människan. Resultat: Nej, det skapas fler jobb, en slutsats som gång efter annan bekräftats vid olika teknikskiften. Ändå är det samma argument som återkommer.

Vad som kan vara annorlunda denna gång är att digitaliseringen innebär en omvälvande samhällsförändring, inte bara tekniska innovationer. Innebär det att vi vet mer om vad som kommer att hända? Nej, det enda vi vet om jobben om 10 år är att vi inte vet hur många som försvunnit. Siffrorna varierar mellan 10 och 50 procent, men vad vi verkligen tror oss veta det är att yrkena kommer att förändras. Enligt McKinsey kommer 40 procent av arbetsuppgifterna i hälften av alla yrken att förändras. Det är värt att fundera på.

Vem ska arbeta i samhället och skaffa intäkter till landet? Sverige har Europas äldsta arbetande befolkning där 80 procent av alla mellan 40 och 65 är anställda. I Tyskland saknas det många ungdomar, vilket kommer att leda till att lönerna i Tyskland sannolikt kommer att stiga på sikt. Vi kommer att få jättesvårt att rekrytera personal och våra smartaste ungdomar kommer att titta sig omkring efter de bästa förutsättningarna. Risken är att de hamnar i Tyskland. De som är 55+ kan inte heller placeras i ett hörn för att invänta pensionen; vi måste alla utveckla vår kompetens, hela tiden.

– En slutsats är också att vi måste automatisera utav bara sjutton, vi måste använda all teknik vi har. Sluta diskutera förlorade jobb, prata om yrken som förändras. De blir spännande och intressanta och det är det vi måste förmedla till våra ungdomar för att de åtminstone ska ha industrin på sin yrkesradar.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.