Du läser
En gemensam vilja till förändring

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

En gemensam vilja till förändring

  • I småländska Braås finns ett anrikt företag inom Volvo Construction Equipment som tillverkar dumprar, eller articulated haulers som de korrekt kallas.
+3
VISA GALLERI

Volvo Articulated Haulers är världsledande inom sitt segment, både vad gäller marknadsandelar och kvalitet, något de har för avsikt att fortsätta vara. För att klara det måste de ständigt utvecklas och digitalisering är i det arbetet ett naturligt inslag.

– Vi har börjat titta på hur vi kan dra nytta av nya teknologier, berättar Stefan Branias, VPS Manager vid anläggningen i Braås. Det handlar både om sättet som vi tar fram nya produkter och hur vi kan optimera tillverkningsprocessen, allt för att behålla produktionen i Sverige, i Småland, i Braås.

Stefan har även varit engagerad i Produktion2030s projekt SuRE BPMS (Sustainable and Resource Efficient Business Performance Management Systems), ett projekt som fokuserat på ökad effektivitet, mätbarhet och tydlighet i morgondagens nyckeltalssystem. För att inspirera medarbetare och kollegor har han även bjudit in Produktion2030s programchef Cecilia Warrol liksom representanter från IF Metall och Teknikföretagen för att diskutera utmaningarna fram till 2030.

– Vi vill inte invänta framtiden, vi vill gå den till mötes, säger Stefan. Vi vet att saker kommer att vara annorlunda och även om vi inte vet hur så måste vi förbereda oss på nya och ändrade krav för att fortsatt kunna vara världsledande.

Visioner finns det. Om tio år tror Stefan att verksamheten ”flyter” på ett helt annat sätt än idag. Även om de med sin produktion av ett 50-tal dumprar per vecka inte kommer upp i bilindustrins volymer, så måste de ändå bygga upp system som säkerställer att allt blir rätt alla gånger, samtidigt som så många riskmoment som möjligt byggs bort. Ergonomi lyfter han som en avgörande fråga, visionen är en riktigt bra arbetsplats för alla som arbetar där.

– Om tio år är detta den bästa fabriken du någonsin sett, säger Stefan. Det går undan men folk har kul och ingen behöver stressa, inte heller i produktionen.

Enligt Stefan kommer produktionspersonalen att ha ett mycket mer utvecklande arbete, exempelvis genom att optimera materialförsörjning eller programmera robotar. Det kommer troligen att vara en helt annan arbetsmiljö med annorlunda arbetsuppgifter där de flesta kommer att vara mer av utvecklare än utförare. Verksamheten kommer att dra nytta av varje medarbetares förmåga och vilja att tänka självständigt, ett sätt att effektivt utnyttja och utveckla den svenska modellen med en platt, icke-hierarkisk organisation.

– Vi måste satsa på medarbetarna om vi ska bli världsbäst, säger Stefan. Vi är inte där än men vi ska bli världsbäst. Däremot har vi redan nu de bästa medarbetarna som älskar dumprar. Vi talar mycket om dumperkärlek.

För att förstå det måste vi titta tillbaka i historien. I Braås inte bara konstruerar och producerar de dumprar, de förvaltar ett arv. Den första dumpern såg dagens ljus i Braås 1966 och sedan dess har den vidareförädlats mot perfektion. Även om den internationella konkurrensen hårdnar så finns det en stolthet i de småländska skogarna som ingen kan ta ifrån dem och som inte finns någon annanstans.

– För oss som för så många andra är kompetensförsörjningen en nyckelfråga, det blir allt svårare att rekrytera rätt medarbetare, fortsätter Stefan. Vi måste själva ta mer ansvar och initiativ för att hitta lämpliga personer och klä dem med rätt kunskap, aktivt arbeta med kompetensutveckling och bli duktiga på att identifiera människor med rätt potential.

Vad industrin alltmer efterfrågar är ”hybridpersoner”, till exempel en svetsare som vidareutvecklat sig till programmerare eller tvärtom. Personer som har kunskap på olika områden, eftersom det är bredden som efterfrågas. Även ledarskapet kommer att vara avgörande, liksom medarbetarskapet – det gäller att skapa bättre och flera lag. Det finns vissa samhällstrender som inte känns helt bra.

– Idag är det allt oftare ”jaget” som kommer före ”laget”, samhället håller på att bli mer individualistiskt, konstaterar Stefan. Det är en utmaning även för oss, vi behöver jobba mer aktivt med teambildning. Vi vill inte ”bara” ha jobbarkompisar, vi vill ge förutsättningar för riktiga kompisar och det börjar med mig och mina kollegor inom alla olika områden.

Läget i skogen i Braås är idylliskt och jättefint, men kanske inte helt idealiskt för att attrahera ungdomar som kanske inte ”orkar” resa långt för ett jobb. Det räcker inte med att som idag erbjuda massage eller träningsmöjligheter – vilka för övrigt är väldigt goda i Braås – det måste finnas mer, till exempel väldigt roliga och utvecklande jobb som gör resan värd varje dag. Varför inte göra själva resan till Braås attraktiv och rolig? Exakt hur vet inte Stefan, men något spännande kan de säkert hitta på …

Hållbarhet är en annan aspekt som nästa generation mer eller mindre tar för given. Det är kanske inte en avgörande faktor för att välja ett arbete före ett annat, det är snarast en hygienfaktor som de tar för given.

– Det är något vi har stort fokus på, bland annat genom ett samarbete med Världsnaturfonden, berättar Stefan. Vi har åtagit oss att reducera energiförbrukningen efter noggrant uppföljda mål fram till 2020 och vi är redan den första CO2-neutrala fabriken i anläggningsbranschen.

Idag har de även kunder som kräver det och Stefan nämner stora infrastruktursatsningar. Redan innan arbetet börjar så kontrollerar de eventuella leverantörer av maskinutrustning så att deras miljöpolicy medverkar till att åstadkomma så litet miljöavtryck som möjligt, vilket är imponerande. Även Stefan själv drar sitt strå till stacken genom att nyligen ha beställt en elbil för att minimera miljöpåverkan till och från jobbet!

– Vi strävar också efter en helt ”landfill free”, det vill säga helt deponifri, produktion, säger Stefan. Ingenting härifrån ska gå till deponi, allt går till återvinning eller värmeproduktion.

De använder stora mängder stål där de redan vid konstruktionen försöker optimera för att returnera så lite som möjligt med tanke på transportbehov och miljöpåverkan. Enligt Stefan blir sänkta kostnader många gånger en naturlig följd av att optimera verksamheten, det är inte nödvändigtvis drivkraften men en positiv bieffekt. Transporter omfattar inte bara råmaterial till och från Braås, de har även tagit fram en specialkonstruerad trailer som klarar av att forsla två dumprar istället för en, vilket också innebär en minskning av miljöpåverkan. Hur kommer det sig att Volvo i Braås är så framåt – för att inte säga modiga – i sina tankar framåt?

– Alla behöver och ska jobba med detta, säger Stefan. Vi vill bli än mer proaktiva eller rentav aggressiva för att möta framtiden, inte invänta den och därmed missa viktiga trender. Det är en insikt som vi fått bland annat från Produktion2030.

Han konstaterar att det går jättebra för Volvo Articulated Haulers just nu men att det inte per automatik gäller för all framtid. Stefan lyfter tre huvudaspekter: Miljö/hållbarhet, psykosocial miljö/arbetsplats samt god lönsamhet för fortsatt investering, där det ena leder till det andra. Fokus ligger på att de ska förbli bra, men inte bara överleva utan leva och blomstra.

– Eftersom det är vår framtid vi försöker staka ut så måste vi göra det tillsammans, det vill säga ledning, medarbetare, fackföreningar och andra intressenter, avslutar Stefan. Det måste finnas ett helhetsgrepp där vi även samverkar med kommun, landsting och andra för en dialog med alla som kan ha input för vår resa. Den måste baseras på öppenhet och en gemensam vilja till förändring för att möta framtiden.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.