Utlysning 12, sommar 2019: Effektiva värdekedjor för tillverkningsindustrin genom användning av digital teknik

ANSÖKNINGSPERIOD: 2019-02-14 —› 2019-04-24

Produktion2030 erbjuder aktörer inom industri, universitet, högskolor och forskningsinstitut att söka medel i vår tolfte utlysning.

Syftet med utlysningen är att bidra till att stärka konkurrenskraften hos tillverkningsindustrin i Sverige genom att effektivisera industrins värdekedjor. Framförallt genom att använda digital teknik. Värdekedjor är i det här fallet ett antal värdeskapande aktiviteter som krävs för att framställa en produkt. En värdekedja består av alla de steg som gradvis förädlar råvaror och komponenter till en slutprodukt, en färdig vara som kan säljas till en kund. Digital teknik kan användas i hela eller delar av en värdekedja. Det kan handla om digitala modeller och kommunikationsvägar för t.ex. ritningar, materialdata och ekonomisk information.

Effektiva värdekedjor för tillverkningsindustrin genom användning av digital teknik

ANSÖKNINGSPERIOD: 2019-02-14 —› 2019-04-24

Produktion2030 erbjuder aktörer inom industri, universitet, högskolor och forskningsinstitut att söka medel i vår tolfte utlysning.

Syftet med utlysningen är att bidra till att stärka konkurrenskraften hos tillverkningsindustrin i Sverige genom att effektivisera industrins värdekedjor. Framförallt genom att använda digital teknik. Värdekedjor är i det här fallet ett antal värdeskapande aktiviteter som krävs för att framställa en produkt. En värdekedja består av alla de steg som gradvis förädlar råvaror och komponenter till en slutprodukt, en färdig vara som kan säljas till en kund. Digital teknik kan användas i hela eller delar av en värdekedja. Det kan handla om digitala modeller och kommunikationsvägar för t.ex. ritningar, materialdata och ekonomisk information.

Vad kan ni söka för?

I steg 1: Initiering finansierar Produktion2030 förprojekt som utvecklar en idé och en aktörskonstellation. Genomförandetid är maximalt 6 månader.

 

Vem kan söka?

Konsortier av aktörer från industri, universitet, högskolor och forskningsinstitut. Projekt i steg 1 ska ha minst tre företag, minst ett universitet och minst ett forskningsinstitut. Företagen ska vara en del av en värdekedja, leverantörskedja eller värdenätverk. I steg 2 kan projektet ta in fler partners, som kompletterar de befintliga och bidrar till projektet.

 

Hur mycket kan ni söka?

Projektkonsortier kan söka maximalt 500 000 SEK. Maximal stödnivå är 70 procent.

 

Läs utlysningstexten

I utlysningstexten hittar ni all information om utlysningen, bland annat detaljerad information om bedömningskriterierna och våra formella krav. Det är viktigt att ni läser den noga innan ni påbörjar er ansökan.

 

Produktion2030 – Utlysningstext svenska

 

Viktiga datum

Öppningsdatum: 14 februari 2019
Sista ansökningsdag: 24 april 2019 kl 14:00

Projektstart får starta: 28 maj 2019
Beslut meddelas: 23 maj 2019

 

Så här ansökar ni

För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

 

Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

Så här går det till att ansöka och rapportera

 

Ladda ner bilagor

Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

 

Produktion2030 Template Project proposal Call 12

Produktion2030 Template CV Call 12

 

Påbörja ansökan i god tid

Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

Tidigare utlysningar

Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.