Du läser
E! Innovation Days i Helsingfors 22-24 maj

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

E! Innovation Days i Helsingfors 22-24 maj

  • 22-24 maj bjuder EUREKA in till innovationsdagar i Helsingfors.

Temat är The future is smart och handlar om Smart industry, Smart mobility, Smart health och Smart energy. Här ges möjlighet att träffa nya projektpartners, generera nya samarbeten och lära dig mera om finansieringsmöjligheter. Föreläsare från industri, myndigheter och akademi delar med sig av sin syn på framtiden.

Innovationsdagarna riktar sig till dig som arbetar med innovation och som vill ha internationella samarbeten.
Små och medelstora företag samt forskningsinstitut har möjlighet att ansöka om resebidrag för resa till konferensen via VINNOVA.

→ Läs mer här.

→ Mer information och anmälan till E! Innovation Days.

EUREKA är ett program som syftar till att stärka det europeiska näringslivets konkurrenskraft på världsmarknaden.

→ Läs mer om EUREKA här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.