Digitalisering, robotisering och inkludering – att hitta smarta lösningar och attrahera kompetens via utbildning


Roger Lundin, Molly Rogstadius och Sandra Mattsson – det är de som arrangerar Produktion2030s och FKGs kurser från RISE IVFs sida. Saknas på bilden gör Birgitta Öjmertz, projektledare.

Utifrån resultaten från Produktion2030s forskningsprojekt genomförs både teknik­workshoppar och kurser för främst små och medelstora företag. Utförare är ofta forskare från projekten och arrangemangen har till största del genomförts i samarbete mellan olika IUC-bolag och RISE IVF eller mellan FKG (Fordonskomponentgruppen) och RISE IVF. Ett av de sistnämnda arrangemangen är ”Digitaliseringskurs – ur ett kvinnligt perspektiv” vilket både väckt ett stort intresse och engagemang hos de inblandade parterna och deltagarna.

Sandra Mattsson är forskare vid RISE IVF och är aktiv inom bland annat projekten Robotlyftet/PILAR och edig – digitalisering och inkludering löper som en röd tråd i hennes arbete. Tillsammans med kollegorna Molly Rogstadius och Roger Lundin på RISE IVF arrangerar Sandra också Produktion2030s och FKGs kurser från RISE IVFs sida.

En av dessa kurser är ”Digitaliseringskurs – ur ett kvinnligt perspektiv” där det förutom två kurstillfällen på RISE IVF i Mölndal även ingick en digitaliseringsresa till Stuttgart i Tyskland arrangerad av FKGs kvinnliga nätverk och finansierad av Tillväxtverket. Enligt Sandra betydde resan mycket, både i det att deltagarna fick träffa så mycket kompetent och duktigt folk och få inblick i Tysklands arbete med Industie 4.0, men också att de fick se skillnaden mellan Sverige och Tyskland vad gäller antalet kvinnor i industrin, där Tyskland ligger långt efter.

– På så sätt stärkte vi både vår egen kunskap men vi har också stärkt oss i vår egen roll som karriärkvinna i industrin, förklarar Sandra. Själv kände jag tydligt att jag har en viktig roll.

Lite av tankegångarna bakom upplägget är hämtade från Volvos kvinnliga konceptbil; vad händer om bara kvinnor tycker till om hur vi kan digitalisera på ett bra sätt? Deltagarna kom från fordonsleverantörsbranschen, en ganska utsatt bransch med höga krav och begränsade resurser och i det här fallet som sagt endast kvinnor.


Bild från RISE IVFs laboratorium under kursen Digitalisering ur ett kvinnligt perspektiv.

– Många av dem kom från höga positioner som kvalitetschef, HR-chef, VD etcetera och både kursen och studieresan handlade om tips och idéer kring hur du som mindre eller medelstort företag startar din digitaliseringsresa, berättar Sandra. Några av tipsen som kom fram var att starta litet, involvera alla samt att ha en långsiktig strategi för förändring och kompetenshantering.

Det var också intressant att de flesta sa sig vara noviser inom digitalisering i början. Efter den inledande workshoppen kring vad digitalisering representerade på just deras företag kom det upp en mängd olika begrepp; när samma fråga ställdes efter studieresan var det betydligt färre begrepp, nämligen uppkoppling, förändringsprocesser, dataanalys och användning samt vinst. I början av resan sa de att de inte visste vad digitalisering var men efter några dagar diskuterade de säkerheten i molnlösningar.

– De flesta företagen som deltagarna kom från arbetar som underleverantörer till fordonsindustrin och dessa kvinnor är vana att arbeta med nästan bara män, berättar Sandra. Det är en av anledningarna till att nätverket är så viktigt, det erbjuder en kanal ut för inspiration och stöd från varandra.


Et av studiebesöken vid resan till Stuttgart.

För FKG är det viktigt att arbeta med detta på ett smart sätt. De jobbar för en viktig sak men vill inte skriva folk på näsan, det handlar om att synas på ett genomtänkt sätt utan att någon känner sig utpekad, utmanad eller utfryst. Poängen är att skapa ett mer attraktivt arbetsklimat för alla där ingen ska känna sig exkluderad – och alla ska vara naturligt inkluderade.

– Det handlar inte bara om kvinnor, nysvenskar eller människor med funktionsvariationer, säger Sandra. Oavsett läggning, härkomst eller identitetsuttryck så ska industrin också vara för mig, men det måste lyftas fram på ett naturligt och helt självklart sätt.

Sandra ser potentialen med kvinnliga nätverk i industrin och tycker själv att det är inspirerande att jobba som projektledare med kvinnligt perspektiv, samtidigt som hon menar att mångfald och inkludering är så mycket bredare än så. Vad betyder egentligen inkludering, vad innebär diskriminering, vad är en norm? Oavsett vilken form av chef du arbetar som så är det något du måste känna till, både för företagets bästa och som medmänniska.

– Ofta kokar det ner till sådant som kanske känns svårt vid en första anblick, till exempel att veta skillnaden mellan en trans- eller cisperson, säger Sandra. Vi måste förstå för att kunna attrahera och intressera nya människor till industrin. Någonstans börjar det alltid hos dig själv.

Sandra arbetar även med Robotlyftet som syftar till att ge stöd till automatisering i små och medelstora företag. Hon menar att med dagens snabba utveckling måste ”alla” kunna programmera en robot, men vilka utmaningar – med mångfald och inkludering i åtanke – innebär det? Vi måste pedagogiskt både klara av och vilja göra det, något som är naturligt kopplat till att inkludera olika åldrar, bakgrunder, nya roller, könsidentifiering etcetera.

– Det är ju i den situationen som integratörerna hamnar, det ligger redan på deras bord, säger Sandra. Nu är det lite upp till forskarna att hjälpa dem att klara den utmaningen.

I mitten av april arrangerades kursen Smart och proaktivt underhåll på RISE IVF i Mölndal, en kurs som också finansieras av Produktion2030 och där FKG stod för inbjudan. Av de 22 närvarande – föreläsare, arrangörer och deltagare – var drygt 40 procent kvinnor. Vid de tidigare 2-3 kurser som genomfört kring automation eller digitalisering har det varit på sin höjd 10 procent kvinnor. Att antalet kvinnor ökat tror Sandra är ett resultat av deras aktiva arbete för det. Att kurser också har genomförts i direkt samverkan med FKGs kvinnliga nätverk lägger en grund för fler medverkande även i de övriga utbildningarna; ytterligare en viktig del är att de lyft fram kvinnliga forskare vid utbildningsdagarna.

– Det handlar inte längre om att kvinnor inte finns, åtminstone i Sverige finns de, avslutar Sandra. Nu handlar det mer om att vi måste hitta dem.

Sandra Mattsson
Tekn. Dr, forskare på RISE IVFX