Du läser
Digitalisering kan effektivisera verksamheter och minska spridningen av COVID-19

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Digitalisering kan effektivisera verksamheter och minska spridningen av COVID-19

  • Det nya corona-viruset påverkar alla delar av samhället, inte minst tillverkningsindustrin. Produktion2030 bad några produktionsforskare svara på tre snabba frågor och dela med sig av sina tankar och idéer kring utvecklingen.

Basim Al-Najjar, Dr. i Terotechnology, Linnéuniversitetet

– Hur går dina tankar kring det som händer i det nya corona-virusets spår?

Mina tankar går kring hur min lösning kan hjälpa/stödja vård/sjukhus vid kampen mot COVID-19. T ex. den lösning som har jag utvecklat Smart eMDSS kan säkra driften av motorer, pumpar, kompressorer, fläktar mm. som behövs för att säkra ventilation på intensivvård (som är rätt viktig) samt dricksvatten och avlopp för hela sjukhuset. Smart eMDSS samlar data, detekterar skador på maskiner, lokaliserar och uppskattar skadornas allvarlighet samt förutsäger skadeutveckling och rekommenderar vad, varför och när en skada bör åtgärdas. Tack vara att lösningen är digital och automatiserad minskar den risken för spridning av viruset.

– Vilka är dina rekommendationer till svensk tillverkningsindustri under rådande omständigheter?

Digitalisering och automatisering är bland de mest intressanta faktorerna för att effektivisera verksamheten och minska spridningen av COVID-19, speciellt i underhåll- och produktionsprocesser.

→ Läs fler forskares tankar om Corona-krisen här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.