Digitala verktyg för modernt underhåll

Anders Skoogh, Chalmers tekniska universitet, projektledare för projektet D3H.

.

Produktion2030s utlysning Kostnadseffektiv automation resulterade i åtta nya projekt som nu drar igång arbetet. Vi har pratat med projektledarna för att få en inblick i vad projekten handlar om. Här berättar Anders Skoogh om projektet D3H.

 

Hej Anders Skoogh, projektledare för projektet D3H. Kan du berätta lite kort om ert projekt?
– Detta är ett underhållsrelaterat projekt, ett område som länge fått ligga lågt och betraktats som något nödvändigt ont. Idag börjar underhåll bli populärt igen, området har fått ett uppsving som heter duga. Nu börjar företagen förstå vilket stort affärsvärde det ligger i att vara duktig och att det också finns nya digitala verktyg för att modernisera arbetet inom underhåll. Traditionella ingenjörsverktyg har länge funnits för att identifiera, minimera och förhoppningsvis eliminera produktionsstörningar, men de är erfarenhetsbaserade och hanteras med papper och penna; det blir en punktinsats och sedan slängs pappret utan någon erfarenhetsåterföring och möjlighet till återanvändning av informationen. Genom att ta fram digitala versioner av dessa verktyg – exempelvis Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (FMECA) och Root Cause Analysis (RCA) – kan vi få all produktionsdata som input automatiskt och spara resultat för analys och erfarenhetsuppbyggnad.

Så vad kommer ni att göra?
– Vi har fler små och medelstora företag (SMF) i projektet och de är väldigt intresserade av att ta till sig ny teknik och kunskap från både akademi, institut och stora företag, men även av att lära av varandra. De har en uttalad önskan om att samarbeta vilket lägger grunden till ett bra klimat för att utbyta erfarenhet och kunskap. Det är nyckelfaktorer och något vi ser att vi har goda chanser att uppnå. Som en del av planen är tanken att ha så många projektmöten som möjligt på plats ute hos företagen för att ta del av hur de idag använder olika produktionsstörningsverktyg med tanke på de digitala lösningar vi ska ta fram.

Vad hoppas ni uppnå?
– Den effekt, det vill säga den stora vinsten, som vi vill uppnå är att minska mängden produktionsstörningar inom svensk industri och öka effektiviteten i automatiserade produktionssystem – färre störningar och mindre effekter. Just produktionsstörningar representerar en stor del av företagens förluster och för med sig stora kostnader, vilket är viktigt att framhålla. Ofta när det pratas om detta handlar det bara om den tid då maskinen står stilla och är trasig, men det handlar inte bara om det direkta felet utan om stora följdeffekter. Om minskade produktionsstörningar blir projektets effekt så är dess mål att ta fram digitaliserade produktionsstörningsverktyg. För att lyckas med detta behövs ett gott samarbetsklimat med vilja att dela med sig och lära av varandra, där det finns ett stort behov inte minst bland SMF som inte alltid har den utvecklingskapaciteten på egen hand.

Vilka är med?
– I projektet deltar Chalmers som projektledare, forskningsinstitutet Swerea IVF och Good Solutions, specialister på produktionsuppföljningsverktyg. Sedan har vi användarföretagen Knauf, Kopparbergs Bryggeri AB, Nolato Plastteknik, Palco, Uddeholms och Vibracoustic Forsheda. Konsortiet erbjuder ett bra samarbete mellan SMF, lite större företag och Good Solutions som innovatör, nästan som ett startup-företag. De har ett mindset och en kapacitet för att skapa nya digitala verktyg för industriell användning i samarbete med universitet och institut, verktyg som snabbt kan skalas upp och lanseras på marknaden.X