Digitala Stambanan – Strategiska projekt

Det talas mycket om Digitala Stambanan, samarbetsprojektet mellan de strategiska innovationsprogrammen Produktion2030 och PiiA (ProcessIndustriell IT och Automation). I intervjun nedan förklarar projektledare Martin Friis om bakgrunden till och tankarna bakom satsningen.

Varför har vi valt att döpa projektet till Digitala Stambanan? Det är naturligtvis en liten flört med den traditionella stambanan där vi under 1800-talet skapade en tåginfrastruktur som möjliggjorde transport av människor och djur samt snabba leveranser av material och varor över långa sträckor på ett säkert och stabilt sätt. Stambanan kopplade samman Sverige och skapade förutsättningar för handel och dagens välfärd genom en väl fungerande kommunikation och transport. Utbyggnaden av stambanan innebar inte bara att lägga räls genom Sverige, det utvecklades massor med tjänster och avancerade koncept kring denna ”enkla” stambana, vilket behövdes för att själva transporterna skulle fungera. Exempel på detta är styrsystem, sträckplanering, standardspårvidd, regelverk, service, underhåll, räddningsberedskap och så vidare.

Detta gäller även för Digitala Stambanan, det vill säga det rör sig inte bara om ”räls” som fiber, radiokommunikation, wifi med mera. Förvisso har Sverige har ett bra utbrett fibernätverk och en bra täckning med det mobila nätverket, vilket ger oss en god konnektivitet. Det finns dock fortfarande luckor i konnektiviteten, till exempel i fabriker där det inte investerats i digital infrastruktur. Därutöver kommer interoperabilitet, det vill säga möjligheten att kommunicera och skicka data från en sensor via en maskin till en digitalplattform och även utbyta data mellan olika plattformar och system. Konnektivitet och interoperabilitet är grundförutsättningar för att få tillgång till, och kunna undersöka och skapa,  kunskapen om vilka tillämpningar och vilken data och information som kan skapa värde i en industriell värdekedja. Dessa områden motsvarar i princip de kringtjänster som krävs för den traditionella stambanan och de måste nu utforskas och utvecklas.

För att lyckas med detta behöver vi pröva oss fram, vi måste använda oss av piloter för att utveckla och utforska de nya tjänsterna och koncepten. Nya plattformar, affärsmodeller, delningsekonomi – hur skapar vi värde kring allt detta? Ett bra sätt att angripa väldigt komplexa utmaningar är att jobba med piloter, demonstratorer och testbäddar (vilket jag återkommer till i nästa logg). Kort sammanfattat ger det oss möjligheter att utforska nya områden på ett effektivt sätt för att korta ned systemskiftesperioden, vilket ger oss en möjlighet att springa snabbare.

En av poängerna i samarbetet mellan Produktion2030 och PiiA är att det ger ett heltäckande perspektiv över svensk industri i och med att det omfattar både processbaserad produktion och diskret tillverkning. Vi ser ett livscykelflöde som omfattar alla produkter och tjänster med start från råvaror, energi och material till produkt, distribution och slutanvändning. Tillsammans täcker vi hela kedjan – en mycket fruktsam kombination.

Om vi tänker på det som vi kallar fjärde industriella revolutionen med den digitalisering som pågår så är det mängder av nya teknologier som poppar upp. VR, AI, 5G, Blockchain, Molnet, IoT – allt överallt som på alla plan ska möte den tredje revolutionens teknik: Automation, CAD/CAM, IT-system etcetera. När vi har en befintlig teknologi på plats som vi känner mycket väl som ska kombineras med nya teknologier så är vi inne i ett systemskifte; inte bara med tanke på de nya teknologierna utan speciellt med tanke på vad vi vill göra och varför – återigen rör det sig om vilka nya värden vi kan åstadkomma genom att kombinera olika teknologier.

Det industriella systemskiftet beskrivs ofta som två S-kurvor, en bra beskrivning myntad av Örjan Larsson på PiiA/Blue Institute (se illustration). Vi befinner oss i övergången och för att klara den behövs det pilotprojekt som Digitala Stambanan för att utforska, prova och bana väg för utvecklingen. Det finns naturligtvis fler områden med liknande behov, varför arbetet med testbäddar generellt är ett prioriterat område för Produktion2030. Mer om det tänkte jag som sagt ta upp i nästa logg.