Digitala Stambanan lanserar webb

Idag lanseras  Digitala Stambanan Projektet är ett samarbete mellan de strategiska innovationsprogrammen Produktion2030 och PiiA med flera partners. Syftet med projektet är att tydliggöra behovet av digitala värdekedjor och digitala marknader för svensk industri.

I framtidens industri kommer dataflöden vara minst lika viktiga som fysiska flöden av råvaror och produkter. Digitala Stambanan kommer därför undersöka möjligheten för digitalt informationsutbyte mellan olika aktörer inom svensk industri. Inom ramen för projektet kommer ett antal värdekedjor i industrin väljas ut för kartläggning och analys av behovet för digitaliserat informationsutbyte. Ett ökat utbyte skulle innebära ökad effektivitet och flexibilitet i värdekedjorna.