Programkontorets logg: Digitala möten ger nya fördelar

Att allt vänds upp och ner till följd av det nya corona-viruset är självklart jättejobbigt. Men vid sidan av den akuta krisen finns det också något positivt i att vi utmanas att verkligen ta till oss och använda digitaliseringens möjligheter.

Kreativiteten ökar när vi tvingas tänka om och vi utvecklas när vi lär oss nya saker. Krisen ger oss en kickstart in i digitaliseringen – men jag tror att detta bara är början, det är under de kommande åren vi sen löper linan ut.

Jag ser också hur många organisationer nu bli ännu mer kärnfulla i det de säger, helt enkelt för att uppmärksamhetsspannet är så begränsat när vi möts digitalt. Detta är något jag hoppas att vi tar med oss även när krisen är över. När vi blir bättre på att hitta kärnan i våra budskap skapar vi en ny typ av effektivitet. Vi inser att vi inte behöver lika många och långa möten eller konferenser, vissa kanske helt sållas bort medan andra blir kortare och digitala. Det fysiska mötet kommer att fortsätta vara viktigt, men vi kommer förmodligen att använda den tiden till delvis andra saker än vad vi gjort hittills.

Inom Produktions2030 är våra Teknikworkshoppar nu helt digitala och det fungerar väldigt väl. Kunskapsutbytet sker minst lika bra digitalt, återigen för att vi tvingas vara mer kärnfulla och tydliga. Interaktionen finns kvar och det är alltid en person med som är dedikerad att hålla koll på frågor som ställs i chatten eller vem som räcker upp handen. Det digitala formatet öppnar också upp för fler att faktiskt våga ställa sina frågor – de som eventuellt tvekar att ställa en fråga i ett fullsatt rum har nu möjlighet att ”slänga iväg” den på chatten. Dessutom får workshopledarna blixtsnabb återkoppling med hjälp av verktyg som Menti. Det man kan dra som slutsats är dock att framgången i de digitala mötena förutsätter att de blandas upp med fysiska möten då och då, så vi ser fram emot när vi kan arrangera Teknikworkshoppar runtom i Sverige igen!

Produktion2030 har samverkan med hela Europa och hela Sverige och på programkontoret är vi vana att jobba ihop trots att vi befinner oss på olika platser. Jag upplever att vår samverkan stärks nu när vi ses ännu mer frekvent i de digitala forumen.

Så det digitala mötet ger många mervärden, det är inte bara en ersättare för det fysiska.

Hanna Widell

Ansvarig kommunikation