Du läser
Digital Teknikworkshop – Automationsanalys för flexibel kortserieproduktion

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Digital Teknikworkshop – Automationsanalys för flexibel kortserieproduktion

Den 17 juni hölls en digital Teknikworkshop baserad på resultaten från Produktion2030-projektet LoHiSwedProd. Ett 20-tal deltagare lärde sig mer om flexibel automation för ökad lönsamhet, ergonomi och produktivitet.

Roger Lundin, RISE och den som koordinerar Teknikworkshopparna, var dagens moderator och inledde dagen. Därefter gav Gunnar Bolmsjö, Linnéuniversitetet, en omvärldsspaning kring flexibel automation med robotisering.

Flexibla robotsystem eller flexibel automation innebär att det går att byta programvara eller till och med hårdvara, till skillnad från stel automation där roboten är bra på en sak, berättade Gunnar

Magnus Widfeldt, RISE, introducerade den guide för flexibel automation som finns tillgänglig för företagen och påminde om att se upp med automatisering av icke värdeskapande aktiviteter:

– Se till att skapa ett bra flöde i produktionen. Börja inte med det svåraste utan ta de lågt hängande frukterna först, säger Magnus

Dagen fortsatte med att Johan Frisk, OpiFlex, gick igenom principer för att automatisera flexibla tillverkningsmaskiner och visade på möjligheterna med flexibla, mobila robotar. Johan guidade sedan deltagarna igenom verktyget Automationsanalys som tagits fram inom projektet LoHiSwedProd. Han visade med exempel från verkliga företag hur svårt det är att gissa sig till vad som lämpar sig för automatisering. Det behövs en systematisk utvärdering, där kan verktyget Automationsanalys vara till hjälp.

Deltagarna delades sedan in i grupper för att diskutera hur den nya kunskapen skulle kunna användas i det egna företaget. Företagen delade generöst med sig av sina tankar och utmaningar.

Stora automationer är enkla att räkna på, det är de små, flexibla som vi kan behöva hjälp med, konstaterade Johan Gustavsson från företaget Spring Systems

Deltagarna tyckte att Teknikworkshop på distans fungerade mycket bra och att dagen gav nya kunskaper kring automation, både vad gäller möjligheter och fallgropar. De lyfte bland annat fram presentatörernas tekniska kunnande och några var nyfikna på att prova Automationsanalysen för att faktabaserat kunna utvärdera vad som bör automatiseras.

Teknikworkshoppen arrangerades av IUC Kalmar län och Tillväxt Gotland tillsammans med RISE och Produktion2030.

Det här är en Teknikworkshop: Kunskap – Teknik – Möten
Genom våra Teknikworkshoppar sprids ny kunskap och teknik från våra forskningsprojekt till industrins små och medelstora företag. Här möts företag och forskare och kan utbyta idéer och erfarenheter. Konceptet är utvecklat och utprovat inom Produktion2030:s instrument Små och medelstora företag och har utvärderats med mycket positivt resultat. Sedan en tid är samtliga Teknikworkshoppar digitala med hänsyn till rådande pandemi.

Läs mer om våra Teknikworkshoppar här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.