Enkla, skalbara scanningsmetoder kan minska produktionsbortfall och onödiga resor


Projektet Digitalization of steel production work-flows (DigSteel) är ett av 12 projekt som beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning.

Projektledare Ludvig Emgård, Spotscale, berättar:

– Projektet syftar till att öka digitaliseringsgraden inom stålproduktion och införa ny teknik. Företag som exempelvis smider räcken till trafikleder har ofta bristande information om hur verkligheten ser ut.

Under de senaste åren har kraven på stålgjutning för broar och vägar förändrats. I stället för att få tydliga planer / ritningar av en byggplats, måste Dahlströms Smidesverkstad nu skicka personal till installationsplatsen för att samla in sina egna mätningar. Installationernas oregelbundna karaktär gör det svårt eller till och med omöjligt att mäta korrekt vilket leder till förlust av produktivitet och resurser.

Tillsammans med Gatu och Väg Väst AB, som levererar vägunderhållstjänster till regeringen, samt 3D-teknikföretaget Sportscale och RISE kommer man att undersöka problemet och utvärdera lämpligheten hos olika scanningstekniker som grund för ett förbättrat arbetsflöde för stålproduktion.

– Med enkla samt skalbara scanningsmetoder skulle företaget få en mycket bättre bild av hur det ser ut vilket minskar produktionsbortfall och onödiga resor. Genom detta adresseras också flera av FNs hållbarhetsmål, säger Ludvig.

Projektledare:


Ludvig Emgård
Spotscale
ludvig.emgard@spotscale.com

 

12 projekt har beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning. Produktion2030 finansierar dessa förprojekt som utvecklar en idé och en aktörskonstellation. Projekten ska bidra till att stärka konkurrenskraften hos tillverkningsindustrin i Sverige genom att effektivisera industrins värdekedjor. Framförallt genom att använda digital teknik.

Taggar: