Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Enkla, skalbara scanningsmetoder kan minska produktionsbortfall och onödiga resor

  • Projektet Digitalization of steel production work-flows (DigSteel) är ett av 12 projekt som beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning.

Projektledare Ludvig Emgård, Spotscale, berättar:

– Projektet syftar till att öka digitaliseringsgraden inom stålproduktion och införa ny teknik. Företag som exempelvis smider räcken till trafikleder har ofta bristande information om hur verkligheten ser ut.

Under de senaste åren har kraven på stålgjutning för broar och vägar förändrats. I stället för att få tydliga planer / ritningar av en byggplats, måste Dahlströms Smidesverkstad nu skicka personal till installationsplatsen för att samla in sina egna mätningar. Installationernas oregelbundna karaktär gör det svårt eller till och med omöjligt att mäta korrekt vilket leder till förlust av produktivitet och resurser.

Tillsammans med Gatu och Väg Väst AB, som levererar vägunderhållstjänster till regeringen, samt 3D-teknikföretaget Sportscale och RISE kommer man att undersöka problemet och utvärdera lämpligheten hos olika scanningstekniker som grund för ett förbättrat arbetsflöde för stålproduktion.

– Med enkla samt skalbara scanningsmetoder skulle företaget få en mycket bättre bild av hur det ser ut vilket minskar produktionsbortfall och onödiga resor. Genom detta adresseras också flera av FNs hållbarhetsmål, säger Ludvig.

Projektledare
Ludvig Emgård
Spotscale
[email protected]

→ Läs mer om projektet här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.