Du läser
DigiGeo projekt bidrar till hållbarhetsmålen genom att öka den totala effektiviteten i svensk tillverkningsindustri

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

DigiGeo projekt bidrar till hållbarhetsmålen genom att öka den totala effektiviteten i svensk tillverkningsindustri

  • Projektet Digital value chain for geometry data management (DigiGeo) är ett av 12 projekt som beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning.

DigiGeo fokuserar på vilken data som krävs för variationssimulering och hur dessa data samlas och lagras. Detta för att bidra till bättre beslutsstöd för att prediktera geometrisk kvalitet för olika designalternativ, berättar projektledare Kristina Wärmefjord, Chalmers.

Den tekniska värdekedjan från delinspektion, extraktion av relevant data, lagring av data i en databas, användning av data i variationssimulering (som en digital tvilling) till visualisering av simuleringsresultat som beslutsstöd kommer att täckas. På så vis stärks den industriella värdekedjan; från leverantör av inspektionstjänster, till deltillverkare, databasleverantör, leverantör av simuleringsverktyg och fram till OEM-tillverkare. Detta har potential att ersätta prototyper/testserier vilket minskar kostnader, sparar tid och minskar miljöpåverkan.

Projektet bidrar till hållbarhetsmålen genom att öka den totala effektiviteten i svensk tillverkningsindustri, säger Kristina. Målet är en ökad geometrisk kvalitet med färre kasseringar och ombearbetningar.

Projektledare
Kristina Wärmefjord
Chalmers Tekniska Högskola
[email protected]

→ Läs mer om projektet här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.