Du läser
Projekt: Digi-FBX möjliggör decentraliserad tillverkning med ekonomiska och miljömässiga fördelar

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Projekt: Digi-FBX möjliggör decentraliserad tillverkning med ekonomiska och miljömässiga fördelar

  • Projektet Digitisation of Factory In A Box Solutions (Digi-FBX) är ett av 12 projekt som beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning.

– Tillverkningen av komponenter för olika industrier möter ständigt krav på förbättrade ledtider samt ökad resurseffektivitet, flexibilitet och kvalitet, berättar projektledare Mona Gärling, Tripart. Med ”Factory in a box”-lösningar (FBX) så kan tillverkningen av komponenter flyttas dit komponenterna behövs.

Ett krav är dock att FBX-lösningar kan stöttas på distans av specialister. Projektkonsortiet avser därför att arbeta med en befintlig, pressad värdekedja och där undersöka genomförbarheten för digitaliserad integration av alla processteg, ett processkontrollsystem som möjliggör processvariation för enskilda artiklar samt ett datasystem för att förutsäga funktionalitet och kvalitet för varje komponent genom att utvärdera data från varje processteg. Det digitala systemet kommer att integrera hela värdekedjan – från råvaror till användning – och vara en plattform för att stödja kontinuerlig förbättring och utveckling av produkter och produktionsprocesser.

– Digi-FBX möjliggör decentraliserad tillverkning med ekonomiska och miljömässiga fördelar. Flera av FNs mål för hållbar utveckling adresseras i projektet, säger Mona.

→ Läs mer om projektet här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.