Kunskap och resultat till nytta för små och medelstora företag – Del 3: Filmer, appar, workshoppar mm hjälper oss att sprida resultaten

Ansvarig för instrument SMF – små och medelstora företag – är Birgitta Öjmertz vid RISE IVF. Birgitta är sedan starten 2007 programdirektör för Produktionslyftet vars syfte är att med avstamp i Lean stärka svenska företags konkurrenskraft, där ett stort fokus ligger på just SMF. Det är mycket viktigt att även koppla in små och medelstora företag i forsknings- och innovationssystemen, vilket är anledningen till att Produktion2030 satsar särskilt på aktiviteter som främjar detta genom bland annat instrument SMF.

En målsättning för instrument SMF är att nå bortom de – med tanke på det totala antalet – relativt få företag som är med i projekten. I paketeringsarbetet arbetar vi med allt från filmer, appar och workshoppar till artiklar, rapporter och webbportaler, där allt nu finns tillgängligt via eller länkat från Produktion2030s hemsida. Vi försöker även lyfta företagens perspektiv och tittar med deras glasögon på hur materialet ska göras tillgängligt för att de ska ta till sig det på ett effektivt sätt. Vad kan och behöver vi ytterligare förstärka?

Tillsammans med FKG (Fordonskomponentgruppen) och deras medlemmar har vi genomfört en tredagarsutbildning kring digitalisering för fordonsindustrin. Fler utbildningar är under planering och en röd tråd oavsett kurstema är att ge deltagande företag en förståelse för innovationssystemet och hur de kan vara en del av detta. Utbildningarna bygger på kunskapsinnehåll från Produktion2030s forskningsprojekt, där den första omgången således omfattade resultat och insikter från flera digitaliseringsprojekt. Med en lite djupare och mer återkommande kontakt mellan forskare/föreläsare och företagen än vid teknikworkshopparna erbjuds en möjlighet för forskare att hitta och komma i kontakt med företag för kommande projekt, något som även gäller för företagen och deras möjlighet att engagera sig i projekt som de annars inte skulle känt till.

_______

Produktion2030 verkar genom ett antal olika instrument. Under hösten presenterar vi dessa lite närmare. Det här är del två om instrumentet Utbildning.

Taggar: