.

Cirkulära produktionssystem och underhåll

ⓘ Industrins utmaning: Att utveckla kompetens och ta fram tjänstebaserade produkter.

Resurseffektiv produktion

ⓘ Industrins utmaning: Att utveckla kompetens och ta fram tjänstebaserade produkter.

  • Strategi för cirkulär produktion, till exempel återtillverkning, är ett sätt att möjliggöra smarta och resurseffektiva produkter och produktionssystem.
  • Omställningen mot en cirkulär ekonomi och cirkulär produktion kräver ny design på produkt- och produktionsnivå.
  • Genom smart underhåll, nya kombinationer av material och komponenter och analys av data kan livslängden hos produkter och produktionssystem förlängas.
  • För att åstadkomma detta behöver vi utveckla kompetensen och hitta nya typer av tjänstebaserade produkter.

Projekt inom utmaning:

shutterstock_1104131690

ATIT – Avancerade tjänster i tillverkningsindustrin

 

Läs mer →

shutterstock_790557019

Design och implementering av cirkulära produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller

 

Läs mer →

 DIG IN – DIGitaliserat välbefINnande

 

Läs mer →