Cirkulära produktionssystem och underhåll

Industrins utmaning: Att utveckla kompetens och ta fram tjänstebaserade produkter.

Strategi för cirkulär produktion, till exempel återtillverkning, är ett sätt att möjliggöra smarta och resurseffektiva produkter och produktionssystem. Omställningen mot en cirkulär ekonomi och cirkulär produktion kräver ny design på produkt- och produktionsnivå. Genom smart underhåll, nya kombinationer av material och komponenter och analys av data kan livslängden hos produkter och produktionssystem förlängas. För att åstadkomma detta behöver vi utveckla kompetensen och hitta nya typer av tjänstebaserade produkter.

Vill du veta mer? Vill du engagera dig i styrkeområdets expertgrupp?

Erik Sundin

Linköpings Universitet

+46 132 86 601

erik.sundin@liu.se

Anders Skoogh

Chalmers

anders.skoogh@chalmers.se