Bilder från workshop med MEET och IUC

Den 25 augusti genomfördes en workshop med projektet MEET i samarbete med IUC Wermland. Om du är nyfiken på att se hur det gick till, se bilderna nedan.

Denna workshop var indelad i 3 delar med ett systematiskt arbetssätt att utveckla mötesstrategier som förbättrar kommunikation, problemlösningsförmåga och lärande inom företag. Teori blandades med praktiska övningar om att effektivisera möten genom att förbättra både organisationsstrukturen och informationsstrukturen.

Med på workshoppen var två SMF:er; Tamtron och Ventisolbrand samt Chalmers, RISE IVF och IUC.

Vill du veta mer? Kontakta Åsa Fasth på Chalmers, asa.fasth@chalmers.se