Automationsstrategier och kollaborativa robotar

Det var 7 företag med 14 företagsrepresentanter som samlades för att diskutera möjligheter och förutsättningar för att öka sin automation med kollaborativa robotar. Projektledare Åsa Fast-Berglund från Chalmers presenterade forskningsprojekt Dynamite och beskrev metoder och arbetssätt. Under dagen tillämpades en metodik med företagen med flera gruppövningar som följd, en metodik som inleddes med att tillsammans diskutera i grupper och därefter mer konkret i respektive företag. Företagen fick välja och prioritera områden i sin egen verksamhet och bedöma vad och när som kunde vara aktuellt.

Bilden nedan visar respektive företags prioritering kring olika applikationsområden. Dessutom fick deltagarna testa ett spel via en app som bland annat behandlade hur komplexiteten ökar utifrån automationsnivå i samband med operatörens kompetens, vilket påverkar kvalitet, kostnad och arbetsmiljö. Vid summeringen av dagen noterades ett intresse för att planera in ett besök på Chalmers för att titta närmare på och testa/programmera en kollaborativ robot, något vi får återkomma till.

Mer information har roger.lundin@ri.se.