Återflytt av produktion med Automation Småland och Produktion2030

Den 8 april genomförde Automation Småland ett av sina uppskattade frukostmöten, denna gång i Bankeryd. Temat för morgonen var återflytt av produktion till Sverige, där en återkommande nämnare är just automation. På plats var även Produktion2030 för att informera och inspirera kring arbetet för utbyte av kunskap och teknik mellan forsknings- och innovationsprojekt och små och medelstora företag.

Fullt hus på Automation Smålands frukostmöte i Bankeryd 8 april 2016.

 

Inledde gjorde Mikael Ronder, till vardags VD för frukostmötets värdföretag Östrand & Hansen. Värdskapet var dock inte alldeles problemfritt.

– Vi insåg att vi inte skulle ha plats för så många besökare hos oss, berättade Mikael, varför vi bad vår kund och granne Orkla House Care om hjälp med lokal.

Med 50-talet deltagare var det ett kärt besvär och Orkla ställde upp med både lokal och visning av sin högt automatiserade tillverkning. Innan dess berättade Mikael lite mer om ”sitt” företag Östrand & Hansen, tillverkare av plåtpressningsverktyg, automationsutrustning och specialmaskiner. Dessutom arbetar de med prototyper där det gemensamma mellan de olika delarna är ett mycket högt teknikinnehåll. Företaget startades 1974, ligger i Bankeryd, omsatte 2015 cirka 20 miljoner kronor och har 16 anställda.

– Vi siktar dock på tillväxt och söker efter personal med ljus och lykta, berättade Mikael. Vi behöver kunnig personal, helst en kombination av CNC-operatörer och verktygsmakare.

Förutom Orkla har de bland sina kunder även Kinnarps, Kongsberg och Fläkt Woods – många regionala företag med långsiktiga relationer. Deras tio största kunder står idag för 90 procent av omsättningen, men de siktar på ytterligare tillväxt.

Kerstin Johansen från Linköpings universitet och Anna Öhrwall Rönnbäck från Luleå universitet (tidigare Linköpings universitet) berättade sedan om förmånen att få vara ”husforskare” inom Automation Småland, något de kallar för ”Automation Småland spanar”. Klustret, som startade för fem år sedan, är idag finansierat via EUs strukturfondsmedel.

– Som husforskare får vi möjlighet att analysera, skriva ner vad som sker och hämta input från er deltagare kring vad vi borde göra, berättade Anna. Det är både ett inspirerande och innovativt arbetssätt, ta gärna kontakt med oss med era idéer.

Sverige ska vara världsbäst på automation, det är klustrets målsättning. Detta kräver samverkan med och mellan automationsföretag, kunder, leverantörer och skolor.

– Vad som krävs är finansiering, kompetens och nätverk – inte bara regionalt utan även nationellt, framhöll Kerstin. Det är allt detta sammantaget som utgör Automation Småland.

Intresset är fortsatt högt och idag har Gnosjö-noden ett 20-tal automationsföretag som medlemmar, men viljan finns att bli fler och växa även regionalt. Bland annat är en Jönköpings-nod på gång, ett arbete som drivs av Patrik Holst vid Jönköpings kommun; att driva alla noder centralt skulle ta för stora resurser. Det är en innovativ lösning där både Anna och Kerstin hoppas på fler noder.

Birgitta Öjmertz berättade om Produktion2030:s satsning på kunskaps-och tekniköverföring till små och medelstora företag.

 

Birgitta Öjmertz fick därefter tillfälle att kort berätta om det arbete som Produktion2030 gör kring kunskapsutbyte mellan olika forskningsprojekt och små och medelstora företag. Birgitta är även programdirektör för det nationella programmet Produktionslyftet som arbetat mycket med SMF och hon räknar med att kunna dra nytta av synergierna.

– Inom Produktion2030 har vi nu 18 stora projekt som kommit en bra bit på väg och jag har med mig en broschyr som kort beskriver de olika områdena, berättade Birgitta. Det rör sig om allt från specialiserade spetsområden till lite bredare och generella projekt, men alla finns här för er att dra nytta av.

I en del av projekten medverkar små och medelstora företag, i andra rör det sig om större företag. Oavsett projekt så är målsättningen att omvandla resultaten till nytta i företagen – tillsammans med företagen.

– Vi vill genomföra teknikworkshops med er och forskare från projekten, berättade Birgitta. Vad kan ni få ut från projekten, vad ska forskarna fokusera på för att täcka era behov? Kan det ge idéer till nya projekt?

Intresset var stort från deltagarnas sida och alla 30-talet broschyrer gick åt. Om det kan leda till utökade samarbeten mellan forskare och företag så stämmer det väl överens med Automation Smålands målsättning.

Innan rundvandringen hos Orkla bjöd marknadsansvarige Torbjörn Holm på Orkla House Care på en kort presentation av företaget. Orkla äger flera starka varumärken, däribland OLW, Abba och Kalles – samt senast Cederroth, som ingår i samma division som Orkla House Care. Hela Orkla omsätter 33 miljarder kronor och har 15 000 anställda.

– Enheten här i Bankeryd är gamla Anza och är en av tre produktionsenheter, berättade Torbjörn. De andra ligger i Belgien respektive Kina och Orkla House Care har totalt 240 anställda i Europa, 180 i Kina samt en omsättning på cirka 600 miljoner kronor.

Anza är ledande inom måleriverktyg i Norden. Produktionen sker vid fabriken i Bankeryd.

 

I Bankeryd arbetar de med vad de kallar Surface Enhancement Solutions. De tillverkar allt från roller till penslar och annan ytbehandlingsutrustning – hela spektrat. De är ett 100-tal medarbetare i produktion och lager; med administration och försäljning är de totalt 150 och de utgör en hub för hela Skandinavien och övrig export.

– Vi ligger långt fram med vår automation men det är ändå mycket hantverk i vår bransch, berättade Torbjörn. Det blir lite tomteverkstad över det hela, men vi försöker i alla fall att ha en strukturerad tomteverkstad.

Även Torbjörn framhöll att duktiga människor är en absolut nödvändigt, gärna en kombination av högt automations- och hantverkskunnande. Han var också tydlig med att målet med deras automation är att bli bäst i världen …

Under rundvandringen i produktionen var det lätt att konstatera att de kommit långt i sin satsning. Alla besökare var mycket imponerade och ägnade stor tid att studera och följa de olika automatiserade produktionsprocesserna. Extra roligt var det med bredden av guider med både operatörer och arbetsledare – och att en av dem var Mikael Ronder, det vill säga leverantören av mycket av den produktionsutrustning vi fick se.

Malin Löfving, lektor i produktionssystem vid Jönköpings tekniska högskola, talade om återflytt av produktion till Sverige.

 

Malin Löfving är lektor i produktionssystem och undervisar i verksamhetsledning och verksamhetsstrategi vid Jönköping University, där hon också forskar om strategier för små och medelstora företag med tanke på konkurrenskraftig produktion i högkostnadsländer. Tillsammans med professor Kristina Säfsten och professor Glenn Johansson, också de vid Jönköping University, deltar hon i ett forskningsprojekt om återflytt av produktion till Sverige för att ta fram en generisk metod för utvärdering av återflyttsbeslut.

Forskningsprojektet finansieras av KK-stiftelsen och har fem deltagande företag: EldonEwesLjungby MaskinScandinavian Business Seating och Unicarrier. Treårsprojektet startade i januari 2016 med målsättningen att ta fram en riskbedömning och kostnadsberäkning/-kalkyl som beslutsunderlag.

– Tanken är att företagen ska kunna beräkna effekterna med hjälp av underlagen redan innan en eventuell flytt och då förhoppningsvis undvika flyttbeslutet, berättade Malin. Jag får dock be om att få återkommer med projektresultaten om några år …

Vad det talas om är Outsourcing respektive Offshoring, det vill säga att antingen lägga produktionen hos (utländska) underleverantörer eller i andra enheter inom den egna koncernen (ofta i lågkostnadsländer). Målet är i standardfallet att reducera kostnader, men även andra faktorer kan spela in som till exempel globalisering eller nya marknader. Även ”närhet” till viktiga faktorer – som resurser, kunder, partner – liksom möjligheten att dela risker eller skattestrategier finns med bland företagens beslutsunderlag.

– Tyvärr saknas ofta en komplett kostnadskalkyl varför de inte ser hela värdekedjan, till exempel logistiken, berättade Malin. Återflytt – Reshoring – kan per definition bara ske när produktionen en gång tidigare flyttats ut, det vill säga då de har alla fakta.

Hon har redan intervjuat ett flertal företag som flyttat tillbaka produktion till Sverige (dock inte inom detta projekt), det är således något som sker om än inte i så stor utsträckning. Företagen pratar emellertid mer om Insourcing än återflytt; normalt är det inte ”samma” produktion som återflyttas, den har förändrats och är ofta mer automatiserad. Det är också sällan som en återflytt alstrar samma antal jobb som fanns före utflytten.

– Motiven till återflytt handlar mycket om den högre automationsgraden vi har i Sverige, avslöjade Malin. Genom att öka automationsgraden i befintlig produktion kan de säkra en ökad volym, men det finns även en koppling till att lågkostnadsländerna också har löneökningar.

Det är dessa två faktorer i kombination gör att det går att räkna hem svensk produktion. Vi är duktiga, har en hög automationsgrad och kan därför konkurrera med lågkostnadsländer. Ett annat motiv att flytta tillbaka produktion är svenska företags fokus på Lean, vilket har lett till en effektivare produktion rent generellt. Även närhet till kvalificerad personal och olika kvalitetsaspekter spelar in, liksom lokal goodwill – även företagen vill behålla produktionen lokalt och de ser en fördel i att ligga nära sina lokala leverantörer.

– Ett bra exempel på det är den här regionen där många företag vill ligga nära duktiga automationsföretag, berättade Malin. Viktigast är dock ”Rightshoring”, det finns inga universallösningar. Det gäller att se till att ha alla underlag på plats för rätt beslut.

Anders Ekdahl, VD för SINF (Svensk Industriförening) berättade om deras trendspaningsarbete.

 

Även Sinf – Svensk Industriförening – har tittat närmare på återflytt av produktion till Sverige och deras VD Anders Ekdahl, tillika ordförande för tankesmedjan Automathink, presenterade deras sätt att identifiera aktuella trender. Det finns två sätt att undersöka trender; ena är att vänta och se till resultaten – titta i backspegeln – eller att fråga om vad ”känslan” är framöver, vilket är vad Sinfs Underleverantörsbarometer baseras på.

– Vi frågar om känslan framåt, vad företagen upplever just nu, exempelvis orderingången i befintligt kvartal, berättade Anders. Vid senaste mätningen 2015 noterade vi att 26 procent flyttar hem produktion, 14 procent flyttar ut. Det är anmärkningsvärt, vi har till och med exempel på att textilproduktion flyttar hem!

Enligt Anders ligger det oftast kvalitetsskäl bakom hemflytten, medan anledningen till utflytt är kostnad/löneläge. En automatiserad produktion påverkas dock relativt lite av löneläget och idag är det positiva tongångar i företagen, industrin är på agendan igen. Det finns ett stort fokus på Tyskland som aktivt efterfrågar svenska leverantörer, bland annat inom automation.

– Häng med till Hannovermässan med Tysk-Svenska Handelskammaren eller boka in möten med tyska inköpare på Elmia Automation, uppmanade Anders. Tillsammans med Fordonskomponentgruppen har vi också möjlighet att ställa ut på VAGs interna mässa, vilket är en unik möjlighet. Detta är marknadsnyttan av automation!

– Jag hoppas att ni uppskattat våra aptitretare under frukostmötet, det är lite av tanken bakom det hela, avslutade Anna Öhrwall Rönnbäck. Jag vill tacka våra båda värdar, Östrand & Hansen och Orkla House Care, och påminna om våra kommande frukostmöten den 27 maj hos Animex med tema juridik, den 26 augusti hos Axelent Engineering med tema PLM (Product Life Cycle Management) och den 21 oktober hos Styrkonstruktion med tema Skolsamverkan –  samt Automation Smålands stora årskonferens den 1 december.

Text och bild: Björn StenvallNär du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X