Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Arbete från kurserna kan användas direkt i din forskning

  • För att utveckla och stärka kompetens inom produktionsområdet förare Produktion2030 och nationell forskarskola, med kurser tillgängliga för forskningsstuderande och företag. Möt doktorandstudenten Malin Hane Hagström som just nu studerar vid Produktion2030s Forskarskola.

Tillgång till kompetens i världsklass är avgörande för att företag ska vara konkurrenskraftiga. Därför lanserades 2014 Produktion2030s Forskarskola som idag erbjuder mer än 30 kurser med stark koppling till svensk tillverkningsindustri.

En av de doktorandstudenter som just nu studerar vid Forskarskolan är Malin Hane Hagström, som forskar vid Chalmers inom produktutveckling, system engineering design och underområdet knowledge management. Malin är industridoktorand på Volvo Group Powertrain Production.

– Kurserna har gett mig jättemycket! Alla kurser jag har gått har gett ett bra nätverk, dels inom Chalmers och Sverige men också till våra danska kollegor. Dessutom har de innehållit mycket intressanta akademiska perspektiv och även möjligheten att få besöka branscher och industrier som är utanför mitt expertområde, vilket också har gett mig mycket, säger Malin.

Malins forskning fokuserar på kunskapsöverföring mellan produktion och produktutveckling med fokus på lean-principer och ständiga förbättringar. Målet är att hitta sätt att bygga in kunskapen vad gäller förluster från produktionen i maskinsanskaffningsfasen, med ett speciellt fokus på professionellt underhåll. Det var genom sin handledare och examinator hon blev tipsad om Produktion2030s Forskarskola.

– Kurserna jag har läst har redan lett till artiklar där jag använt mig av det jag lärt mig. Det är förhoppningen också från International Production som inte är klar än, fortsätter Malin.

Förutom kursen i International Production har Malin läst kurserna Product Platforms och A critical view on Product Development. Och även om Malin inte är klar med alla kurser än är hon säker på sin sak.

– Mitt råd till dig som funderar på att gå en av forskarskolans kurser är; gör det! Det är bra akademisk höjd, djup och pedagogiskt upplägg på kurserna med relevant litteratur, vilket omsätts i diskussioner och arbeten som kan användas direkt in i din forskning, avslutar Malin.

→ Läs mer om Produktion2030 Forskarskola

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.