Du läser
Affärsmöjligheter i en mer resurseffektiv ekonomi

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Affärsmöjligheter i en mer resurseffektiv ekonomi

Behovet av bättre resursanvändning och ökad resurseffektivitet är större än någonsin. Det handlar inte bara om hur produkter designas och tillverkas; innovativa affärsmodeller kommer att spela en avgörande roll för att skapa ett mer resurseffektivt samhälle

Den 29 maj är det dags för den internationella konferensen Industrial Product-Service Systems (IPS2 ) i Linköping. Här ges möjlighet att möta världsledande forskare och företrädare för globala industriföretag i framkant samt få ny kunskap och insikter om övergången till en cirkulär ekonomi. Konferensen bjuder också på möjligheter till nätverkande med branschkollegor, kunder, leverantörer och andra som står i begrepp att påbörja sin förändringsresa.

→ Läs mer och anmäl dig här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.