Små och medelstora företag: seminarier och kurser

Det är mycket viktigt att koppla in små och medelstora företag i forsknings- och innovationssystemen, och att öka era möjligheter att på ett tidigt stadium se nya, forskningsbaserade möjligheter. Därför satsar Produktion2030 särskilt på aktiviteter som främjar detta.

Seminarier/kurser

Små och medelstora tillverkningsföretag är viktiga för Sverige. Produktion2030 erbjuder handfasta möjligheter att lära mer om nya produktionstekniker och produktionsmetoder. Vi har samlat 18 projekt från Produktion2030, vars resultat står till företagens förfogande. Genom samverkan mellan företag, akademi, institut och andra samhällsaktörer bygger vi ett bättre innovationsklimat. Tillsammans stärker vi svensk industris konkurrenskraft!

Kommande seminarier/kurser

På kartan nedan syns kommande workshops i grönt.

Klicka på platsnålarna för mer information eller ladda ner inbjudningarna här:

Tidigare seminarier/kurser

På kartan till höger syns tidigare utförda workshops i blått.

Klicka på platsnålarna för mer information eller ladda ner information om nedan.

Se lista på utförda seminarier/kurser

För mer information kontakta:

Birgitta Öjmertz

Swerea IVF

+46 (0)31 706 61 52

birgitta.ojmertz@swerea.se

X