Internationellt

Ett av Produktion2030:s instrument är internationalisering, där vi verkar för internationellt samarbete för forskning och innovation inom produktion.

En bra bas för internationaliseringen finns inom det europeiska nätverket Manufuture, en plattform för aktörer inom industri och forskning för att stärka och utveckla produktion i medlemsländerna. MANUFUTURE-SE är en svensk nationell plattform kopplad till det europeiska nätverket ManufutureDe som står bakom denna plattform är Swerea IVF, Teknikföretagen, VINNOVA, IF Metall och Svenska Produktionsakademin.

.

Anslutet till Manufuture är även det industriella nätverket EFFRA, som verkar för att stärka forskning och utveckling med fokus på stora globala utmaningar inom tillverkningsindustrin. EFFRAS Roadmap for 2020 täcker 6 olika huvudområden, som ligger i linje med prioriteringar Produktion2030 valt i och med sina styrkeområden.

.

Produktion2030 är medlem i både Manufuture och EFFRA. Omvärldsbevakning och påverkansarbete i dessa nätverk görs genom programledningen.

För mer information kontakta:

Johan Stahre

Chalmers tekniska högskola

johan.stahre@produktion2030.se

X